O našoj kompaniji

Preduzeće Bomanite  d.o.o. je osnovano 1997. godine u Beogradu i poseduje licencu kompanije BOMANITE CORPORATION, iz Kalifornije, USA. Kao licencirani partner svetskog lidera u upotrebi arhitektonskog betona za popločavanje i oblaganje, sposoban je i odgovoran da koristi tehnologiju štampanog betona, thin-set tehnologiju i ostale napredne sisteme izvođenja livenog betona na licu mesta, sa nepogrešivošću jedinstvene, oprobane formule u svemu prema najvišim standardima koje propisuje Bomanite kompanije.

Bomanite sa više od 30 zaposlenih i predstavništvom u Beogradu, kao i Bomanite Montenegro sa predstavništvom u Baru, jedina su preduzeća u Srbiji i Crnoj Gori koja poseduju licencu Bomanite korporacije i kao takva daleko najkonkurentnija na našem tržištu. Uz stalno investiranje u stručni kadar i praćenje novih trendova u oblasti tehnologije, mehanizacije i materijala, Bomanite se pozicionirao na vodeće mesto u oblasti popločavanja štampanim betonom u Srbiji i Crnoj Gori. Sajam betona “World of Concrete” (svet betona) koji se svake godine održava u Las Vegasu nezaobilazna je stanica i naše Bomanite kompanije, i stalni povod unapređenja tehnologije, novih materijala i opreme u saradnji sa stručnjacima širom sveta. Tako Bomanite štampani beton u našim rukama iz godine u godinu postaje bolji, lepši, raznovrsniji.

Bomanite je posebno specijalizovan za oblaganje kako horizontalnih, tako i vertikalnih površina, sa posebnim naglaskom na upotrebu tehnologije štampanog betona za popločavanje, u širokom opsegu javnih i privatnih površina. Ukoliko se radi o oblaganju vertikala- stubova i zidova, kao i betonskom mobilijaru- žardinjerama, vazama i ćupovima, tu je thin set tehnologija. Brojni uspešno izvedeni projekti i zadovoljni poslovni partneri potvrda su efikasnosti Bomanite, kao i trajnog kvaliteta Bomanite proizvoda.

 

 


Outstanding New Licencee

Outstanding New Licencee
Best Bomanite Project - Region 20 - Europe

Best Bomanite Project - Region 20 - Europe
<br />Certificate of Technical Training

Certificate of Technical Training